دانلود مجموعه دیوان اشعار شاعران ایران زمین برای موبایل

دانلود مجموعه دیوان اشعار شاعران ایران زمین برای موبایل
توضیحات
مجموعه دیوان های اشعار شعرا، کتب الکترونیکی موبایل دیوان های شعر شاعرین است که شامل 20 کتاب شعر از 19 شاعر است که در 2 پلتفرم اندروید و جاوا آماده دانلود شده است. کتاب های این مجموعه: - گزیده اشعار ملك‌الشعرای بهار - گزیده اشعار صائب تبریزی - هفت اورنگ جامی - شهریار - شاهنامه فردوسی - دیوان اشعار مسعود سعد سلمان - دیوان‌محتشم‌كاشانی - دیوان‌سلمان‌ساوجی - دیوان ناصر خسرو - دیوان سعدی - دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی - دیوان حكیم‌ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی - دیوان بیدل دهلوی - دیوان اشعار پروین اعتصامی - دیوان اشعار منوچهری دامغانی - دیوان اشعار اوحدالدین انوری - دیوان اشعار رهی معیری - دیوان اشعار افضل‌الدین خاقانی - خمسه نظامی - غزلیات حافظ
حجم فایل: 16.0
دسته:
موبایل - نرم افزار - کتاب و کتاب خوان

برچسب ها:
android,android 1.5,android market,google play,htc,java,motorola,samsung,sony ericsson,موبایل,اچ تی سی,اندروید,جاوا,سونی اریکسون,

لینک مستقیم:
دانلود همه کتاب ها | لینک کمکی - 17.9 مگابایتدانلود گزيده اشعار ملك‌الشعراي بهار | لینک کمکی - 404 کیلوبایت
دانلود گزيده اشعار صائب تبريزي | لینک کمکی - 681 کیلوبایت
دانلود هفت اورنگ جامي | لینک کمکی - 600 کیلوبایت
دانلود شهريار | لینک کمکی - 505 کیلوبایت
دانلود شاهنامه فردوسي | لینک کمکی - 1.75 مگابایت
دانلود ديوان اشعار مسعود سعد سلمان | لینک کمکی - 428 کیلوبایت
دانلود ديوان‌محتشم‌كاشاني | لینک کمکی - 986 کیلوبایت
دانلود ديوان‌سلمان‌ساوجي | لینک کمکی - 988 کیلوبایت
دانلود ديوان ناصر خسرو | لینک کمکی - 883 کیلوبایت
دانلود ديوان سعدي | لینک کمکی - 1.28 مگابایت
دانلود ديوان خواجه شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي | لینک کمکی - 654 کیلوبایت
دانلود ديوان حكيم‌ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي | لینک کمکی - 1.07 مگابایت
دانلود ديوان بيدل دهلوي | لینک کمکی - 2.15 مگابایت
دانلود ديوان اشعار پروين اعتصامي | لینک کمکی - 603 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار منوچهري دامغاني | لینک کمکی - 508 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار اوحدالدين انوري | لینک کمکی - 997 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار رهي معيري | لینک کمکی - 453 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار افضل‌الدين خاقاني | لینک کمکی - 1.14 مگابایت
دانلود خمسه نظامي | لینک کمکی - 1.21 مگابایت
دانلود غزليات حافظ | لینک کمکی - 647 کیلوبایتدانلود همه کتاب ها | لینک کمکی - 16 مگابایتدانلود گزيده اشعار ملك‌الشعراي بهار | لینک کمکی - 353 کیلوبایت
دانلود گزيده اشعار صائب تبريزي | لینک کمکی - 535 کیلوبایت
دانلود هفت اورنگ جامي | لینک کمکی - 543 کیلوبایت
دانلود شهريار | لینک کمکی - 447 کیلوبایت
دانلود شاهنامه فردوسي | لینک کمکی - 1.66 مگابایت
دانلود ديوان اشعار مسعود سعد سلمان | لینک کمکی - 376 کیلوبایت
دانلود ديوان‌محتشم‌كاشاني | لینک کمکی - 877 کیلوبایت
دانلود ديوان‌سلمان‌ساوجي | لینک کمکی - 890 کیلوبایت
دانلود ديوان ناصر خسرو | لینک کمکی - 814 کیلوبایت
دانلود ديوان سعدي | لینک کمکی - 1.12 مگابایت
دانلود ديوان خواجه شمس‌الدين محمد حافظ شيرازي | لینک کمکی - 572 کیلوبایت
دانلود ديوان حكيم‌ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي | لینک کمکی - 967 کیلوبایت
دانلود ديوان بيدل دهلوي | لینک کمکی - 1.95 مگابایت
دانلود ديوان اشعار پروين اعتصامي | لینک کمکی - 544 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار منوچهري دامغاني | لینک کمکی - 452 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار اوحدالدين انوري | لینک کمکی - 864 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار رهي معيري | لینک کمکی - 397 کیلوبایت
دانلود ديوان اشعار افضل‌الدين خاقاني | لینک کمکی - 1.02 مگابایت
دانلود خمسه نظامي | لینک کمکی - 1.14 مگابایت
دانلود غزليات حافظ | لینک کمکی - 572 کیلوبایت

رمز فایل:
www.p30download.com


لینک به صفحه